Tietosuojakäytännöt


1. Asiakastietorekisterin hallinnoija

Helsinki4kids

Y-Tunnus- 2990574-3

2. Yhteyshenkilö arkistointijärjestelmää koskevissa asioissa

Mariia Hinttaniemi, helsinki4kids(@) gmail.com

3. Rekisterin julkisuus

Rekisteri on tarkoitettu Helsinki4kidsin asiakas-, viestintä-, markkinointi- ja sidosryhmäkäyttöön. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle mihinkään tarkoitukseen.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusta

Helsinki4kids kerää henkilötietoja asiakas-, markkinointi-, viestintä- ja sidosryhmätarkoituksiin henkilötietojen käsittelyä varten, tarkoituksena voi olla yleinen etu, sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää vastaanottajien nimet ja yhteystiedot.

6. Säännölliset tietolähteet

Tiedot kerätään käyttäjien täyttämän helsinki4kidsin verkkosivuston lomakkeilla sekä erillisillä kampanjasivuilla, joilla käyttäjä täyttää lomakkeen. Asiakastiedot toimitetaan myös puhelimitse, sähköpostitse, sopimuksen perusteella tai muulla vastaavalla tavalla.

7. Evästeet

Käyttämällä helsinki4kidsin verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön. greencaptours.com verkkosivusto kerää tietoja käyttäjistä evästeiden avulla. Evästeisiin perustuvia tietoja ovat sivustolla suoritetut toiminnot, sivustolla käynnit tai käyttäjän käyttämien laitteiden tiedot. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjiä ei voida tunnistaa, elleivät he ole toimittaneet lisätietoja itsestään esimerkiksi lomakkeiden kautta. Käyttäjät voivat vaikuttaa evästeiden käyttöön omien selainasetustensa kautta ja/tai tyhjentämällä selaimen evästetiedot.

8. Rekisterin suojan periaatteet

Henkilötietojen käsittely on suojattu rakenteellisilla suojatoimilla ja asianmukaisella valvonnalla. Henkilöstö on sitoutunut salassapitovelvollisuuteen.

9. Tiedonsaantioikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja häntä koskevat tiedot on tallennettu rekisterin. Lisäksi rekisteröidyllä on riittävän täsmällisen ja yksilöllisen pyynnön esittämisen jälkeen oikeus saada jäljennös häntä koskevista tiedoista.

10. Oikeus oikaisu- ja poisto-oikeuteen

Rekisterinpitäjän on oikaistava kaikki rekisteröidyn ilmoittamat virheelliset tiedot henkilötiedoista. Rekisteröity voi myös pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot arkistointijärjestelmästä.

11. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Tietoja säilytetään toistaiseksi tai kunnes rekisteröity pyytää kirjalisesti niiden poistamista.

12. Käytäntöjen hyväksyminen ja päivitys

Nämä edellä mainitut käytännöt on tarkistettu ja otettu käyttöön 25.11.2019.


Made on
Tilda